Wat doen wij?

Welkom bij de stichting Bijenvrienden, bestaande uit een groep enthousiaste natuurliefhebbers/imkers die de (wilde) bijen en andere insecten een warm hart toedragen.

De stichting is in het leven geroepen om projecten betreffende (wilde) bijen te ondersteunen. De stichting geeft voorlichting over deze projecten met de bedoeling dat, overheid, personen instellingen, organisaties en scholen hierdoor worden gemotiveerd om de (wilde) bijen en andere insecten te helpen.

Uit het fonds van de Stichting kunnen uitsluitend projecten worden gefinancierd die de goedkeuring van het bestuur hebben verkregen.  

Plannen voor 2019

Als Stichting willen wij dit jaar meewerken aan de verdere vergroening van schoolpleinen in de regio Kennemerland. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van zachtaardige bijen en/of het plaatsen van insectenhotels voor vlinders,lieveheersbeestjes en wilde bijen. Een van die insectenhotels wordt gemaakt bij AC de Boei, een werkplaats waar mensen met een verstandelijke beperking werken. De hotels kunnen worden geopend en hebben dan ook een zeer educatief karakter. Daarnaast geven wij les over bijen. Het Hageveld College (Heemstede), de Icarus (Heemstede) en de Beatrixschool en de Molenwiek (beiden in Haarlem) doen intussen al aan het bijenprogramma mee. Ook het schenken van boeken over bijen voor de schoolbibliotheek, bij-vriendelijke beplanting op het schoolplein en het uitlenen van leskisten over bijen. staan op ons lijstje.

Daarnaast willen wij nog meer gemeenten het bijenconvenant, dit in samenwerking met de Bijenstichting, laten ondertekenen. In het convenant staat ondermeer dat de gemeente actief bijdraagt om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren en dat zij kiest voor ecologisch groenbeheer en dat de gemeente afziet van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet te verhandelen. De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Velsen en Heemstede hebben het convenant ondertekend. Intussen hebben wij ook goede contacten met de Provincie Noord-Holland.

Dat het slecht gaat met de (wilde) bijen is intussen bekend. Als Stichting willen wij provincies, gemeenten en waterschappen informeren hoe zij het leefklimaat van de (wilde) bijen en andere insecten kunnen verbeteren. Een van die maatregelen is ecologisch maaibeheer. Minder vaak maaien van de bermen zorgt voor meer bloemen en hierdoor zelfs voor een toename van 25% meer wilde bijen.

Wat kunt U zelf doen? 

Door verstedelijking krijgen insecten het steeds lastiger om goede schuil- en nestplaatsen te vinden. Particulieren kunnen door het plaatsen van een insectenhotel, en de juiste zadenmengsels, de insecten natuurlijk zelf ook een handje helpen. Daarnaast is het belangrijk dat de (wilde) bijen en insecten het gehele jaar door voedsel kunnen vinden. Op de site staan een aantal nuttige linkjes! 

Open Imkerijdag 2017
Imkerles op de Icarus in Heemstede